Informacja

Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że w związku z zawieszeniem strajku od poniedziałku 29 kwietnia 2019 roku wznawiamy zajęcia dydaktyczne.

Przypominamy, że dzień 2 maja jest wolny od zajęć dydaktycznych.

Świetlica w tym dniu jest czynna od 8.00 – 14.30.

Dyrekcja szkoły

INFORMACJA

Drodzy Rodzice!

Pragniemy  poinformować, iż ze względu na trwającą nadal akcję strajkową,                                            zajęcia dydaktyczne w piątek  26 kwietnia 2019 roku są odwołane.

Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą z niej skorzystać w godzinach od 700 -1700 .

                                                                                       Dyrekcja szkoły

INFORMACJA

Drodzy Rodzice!

Pragniemy  poinformować, iż ze względu na trwającą nadal akcję strajkową,                                            zajęcia dydaktyczne w dniu 25 kwietnia 2019 roku są odwołane.

Dzieci uczęszczające do świetlicy mogą z niej skorzystać w godzinach od 700 -1700 .

                                                                                       Dyrekcja szkoły

Informacja dla ósmych klas

SZANOWNI RODZICE ÓSMOKLASISTÓW,

            Egzamin ósmoklasisty odbędzie się zgodnie z planem. Zbiórka uczniów o godzinie 8.15 w szatni szkolnej. Obowiązuje strój apelowy (zalecamy sweter lub marynarkę, ponieważ egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej). Przypominamy, aby uczniowie zabrali ze sobą czarny długopis, legitymację szkolną i chusteczki. Zapewniamy wodę do picia.

                                                           Pozdrawiam

                                                           Grażyna Lewandowska – dyrektor szkoły

Informacja dla gimnazjalistów

SZANOWNI RODZICE GIMNAZJALISTÓW,

            Egzamin gimnazjalny odbędzie się zgodnie z planem. Zbiórka uczniów o godzinie 8.15 w szatni szkolnej. Obowiązuje strój apelowy (zalecamy sweter lub marynarkę, ponieważ egzamin odbędzie się w sali gimnastycznej). Przypominamy, aby uczniowie zabrali ze sobą czarny długopis, legitymację szkolną i chusteczki. Zapewniamy wodę do picia.

                                                           Pozdrawiam

                                                           Grażyna Lewandowska – dyrektor szkoły

Informacja na temat strajku nauczycieli.

Szanowni Państwo,

Od dzisiaj – czyli od poniedziałku 8 kwietnia 2019 r. aż do odwołania nie będzie możliwości  przeprowadzenia zajęć lekcyjnych i wystąpią duże trudności w realizacji zajęć opiekuńczych i wychowawczych zgodnie z obowiązującym planem. Większość nauczycieli deklaruje przystąpienie do akcji strajkowej, więc najprawdopodobniej w tych dniach w szkole będą prowadzone tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którym rodzice nie mogą zapewnić opieki we własnym zakresie. Należy mieć świadomość, że gotowość do pracy wykazuje bardzo niewielka grupa nauczycieli, a ich liczba może się zmieniać w każdym kolejnym dniu strajku.

O sytuacji w szkole, zarówno w kontekście możliwości zapewnienia opieki, a także przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych, będę informowała Państwa poprzez szkolną stronę internetową.

Ponadto informuję, że pod adresem https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/strajk-nauczycieli-informacja-dla-rodzicow/ znajdują się ważne dla Państwa (Rodziców) informacje, w tym dla rodziców uczniów do lat 8, którzy mogą skorzystać z prawa do zasiłku opiekuńczego. Strona ta będzie również aktualizowana na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Grażyna LewandowskaDyrektor Zespołu Szkół nr 16 w Bydgoszczy

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo,

w odniesieniu do pisma przekazanego przez Oddział ZNP w Bydgoszczy i Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Bydgoszczy z dnia 28 marca br. uprzejmie informuję, iż od 8 kwietnia br. do odwołania możliwe jest podjęcie akcji strajkowej przez nauczycieli i pracowników niepedagogicznych naszej szkoły.

Z uwagi na wysoki odsetek (95,13%) pracowników, którzy zadeklarowali przystąpienie do akcji strajkowej, szkoła nie będzie w stanie zapewnić opieki dzieciom.

W trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczniów, apeluję, w miarę Państwa możliwości, o zapewnienie w tych dniach opieki we własnym zakresie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż wszystkie niezbędne dokumenty dla Państwa pracodawców zamieszczone zostały w pakiecie dokumentów na stronie https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/strajk-nauczycieli-informacja-dla-rodzicow/

Wszystkie aktualne informacje będą zamieszczane na stronie szkoły zs16.bydgoszcz.pl oraz poprzez e-dziennik.

  1. Pismo związków
  2. Niezbędnik rodzica

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                   Grażyna Lewandowska

                                                                                   – dyrektor szkoły

Obiady kwiecień 2019

W m-cu kwietniu opłata za obiady wynosi 36 zł (12×3,00 zł).

Wpłaty za obiady tylko i wyłącznie na konto szkoły:

(13 1240 6452 1111 0010 4798 4265) do 12-tego każdego m-ca.

Zapisy dzieci osobiście, telefonicznie 052/ 327 77 94 wew 40,e-mail intendent-zs16@wp.pl

Proszę o terminowe wpłaty do 12-tego każdego m-ca.

Odpisy za obiady następują powyżej jednego dnia nieobecności po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym w sekretariacie lub u intendenta szkoły, w następnym miesiącu.

Proszę Państwa jeżeli są zaległości w wpłatach za obiady to bardzo proszę o nie wpisywanie za jaki miesiąc.

Jadłospis dostępny TUTAJ.