Informacja – Obiady wrzesień 2019

Obiady od 04.09.19(środa),
Opłata za wrzesień wynosi 19×3,00=57,00zł,
Odpisy za obiady powyżej jednego dnia tylko po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie lub intendenta, zapisy dzieci telefonicznie 327-77-94, e-mail intendent-zs16@wp.pl , osobiście.
Wpłaty na konto szkoły(konto bez zmian podane na stronie internetowej szkoły),-
Wpłat proszę dokonywać w nieprzekraczalnym terminie tj: do 15-tego każdego miesiąca.
Wpłat należy dokonywać w danym m-cu za dany m-c.
Kwota do zapłaty co miesiąc jest inna.

W roku szkolnym 2019/20 będą obowiązywać podręczniki do nauki religii z Wydawnictwa JEDNOŚĆ.

KLASA 0
Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich Kocham dobrego Boga,
red. E. Osewska, J. Stala, nr AZ-03-04/3-1

Klasy I -III szkoły podstawowej
Program: W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012:

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej Żyjemy w Bożym świecie,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, nr AZ-11-01/12-KI-1/12
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej Idziemy do Jezusa, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, nr AZ-12-01/12-KI-3/12
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, nr AZ-13-01/12-KI-4/13
Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej Jezus jest z nami

Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Program: Odkrywamy tajemnice Bożego świata nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012

Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Miejsca pełne BOGActw,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, nr AZ-21-02/12-KI-1/12
Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej Miejsca pełne BOGActw
Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej Spotkania uBOGAcające,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-22-02/12-KI-1/13
Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej Spotkania uBOGAcające
Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej Tajemnice BOGAtego życia,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-23-02/12-KI-3/14
Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej Tajemnice BOGAtego życia

Klasa VII i VIII szkoły podstawowej
Program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin, nr AZ-3-01/13 z dnia
9 IV 2013

Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy szukają Jezusa,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-31-01/13-KI-3/13
Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-32-01/13-KI-4/14

Przypominamy, że podręczniki do religii nie wchodzą w skład bezpłatnych pakietów podręczników i należy je zakupić.