Opłata za obiady grudzień 2019

Opłata za m-c grudzień za obiady wynosi 45,00zł.

W związku z końcem roku i zerowaniem kont
opłaty za obiady będą przyjmowane najpóźniej do 15-tego.Bardzo proszę o regularne, terminowe wpłaty.