W roku szkolnym 2019/20 będą obowiązywać podręczniki do nauki religii z Wydawnictwa JEDNOŚĆ.

KLASA 0
Podręcznik do nauki religii dla dzieci sześcioletnich Kocham dobrego Boga,
red. E. Osewska, J. Stala, nr AZ-03-04/3-1

Klasy I -III szkoły podstawowej
Program: W rodzinie dzieci Bożych nr AZ-1-01/12 z 4 I 2012:

Podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej Żyjemy w Bożym świecie,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, nr AZ-11-01/12-KI-1/12
Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej Idziemy do Jezusa, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, nr AZ-12-01/12-KI-3/12
Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej Jezus jest z nami, red. J. Czerkawski, E. Kondrak, nr AZ-13-01/12-KI-4/13
Zeszyt ćwiczeń dla klasy III szkoły podstawowej Jezus jest z nami

Klasy IV – VI szkoły podstawowej
Program: Odkrywamy tajemnice Bożego świata nr AZ-2-02/12 z 30 V 2012

Podręcznik do religii dla klasy IV szkoły podstawowej Miejsca pełne BOGActw,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek, nr AZ-21-02/12-KI-1/12
Zeszyt ćwiczeń dla klasy IV szkoły podstawowej Miejsca pełne BOGActw
Podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej Spotkania uBOGAcające,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-22-02/12-KI-1/13
Zeszyt ćwiczeń dla klasy V szkoły podstawowej Spotkania uBOGAcające
Podręcznik do religii dla klasy VI szkoły podstawowej Tajemnice BOGAtego życia,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-23-02/12-KI-3/14
Zeszyt ćwiczeń dla klasy VI szkoły podstawowej Tajemnice BOGAtego życia

Klasa VII i VIII szkoły podstawowej
Program: Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin, nr AZ-3-01/13 z dnia
9 IV 2013

Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy szukają Jezusa,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-31-01/13-KI-3/13
Podręcznik dla klasy VIII szkoły podstawowej Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi,
red. K. Mielnicki, E. Kondrak, E. Parszewska, nr AZ-32-01/13-KI-4/14

Przypominamy, że podręczniki do religii nie wchodzą w skład bezpłatnych pakietów podręczników i należy je zakupić.

Drodzy Rodzice!

            Przychylając się do Państwa prośby i biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci postanowiłam od jutra, tj. od 12 do 14 czerwca br. skrócić lekcje. Będą się one odbywały według następującego planu:

1.        08.00 – 08.45

2.        08.55 – 09.40

3.        09.50 – 10.10

4.        10.20 – 10.50

5.        11.00 – 11.30 – przerwa obiadowa

6.        11.50 – 12.20 – przerwa obiadowa

7.        12.40 – 13.10

8.        13.20 – 13.50

            W tym czasie świetlica szkolna jest czynna od godziny 7.00 do 16.30.
i zostaje przeniesiona do starej sali gimnastycznej. Obiady w te dni będą wydawane od godziny 11.30. do 12.40.

            Ponadto proszę, abyście dopilnowali by Wasze pociechy miały przy sobie butelkę z piciem oraz przed pójściem do szkoły zjadły śniadanie i coś wypiły.

                                                                                               Z wyrazami szacunku

                                                                                               Grażyna Lewandowska

                                                                                                   – dyrektor szkoły.

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PROJEKTU

Ogłaszamy nabór dla nauczycieli matematyki w ramach projektu „Edu(R)Ewolucja” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.03.2019 r. – 30.06.2021 r.

Rodzaj wsparcia: Szkolenie w zakresie dydaktyki matematyki na II etapie edukacji.

Liczba miejsc na szkolenie: 3

Planowany termin realizacji szkolenia: 26.08.2019 r. – 06.2020 r.

Chętni nauczyciele proszeni są o zapoznanie się z treścią Regulaminu Rekrutacji uczestników projektu, następnie prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Dokumenty dostępne są  w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły www.zs16.bydgoszcz.pl

Formularze zgłoszeniowe do projektu przyjmuje koordynator szkolny – Krzysztof Miśkiewicz

Termin składania formularzy zgłoszeniowych: od 10.06.2019  do 14.06.2019 r.  

Pliki :

Formularz zgłoszeniowy dla nauczyciela

Regulamin naboru i uczestnictwa nauczycieli

Półkolonie – informacja opłaty

Wpłat na półkolonie prosimy dokonywać na konto obiadowe

(13 1240 6452 1111 0010 4798 4265)

w terminie od 01-05.06.19.

W tytule wpisać (imię nazwisko dziecka , miejsce-czyli zs16, termin półkolonii.) Opłata za wyżywienie za jeden turnus wynosi 60zł, za dwa turnusy 120zł.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W BYDGOSZCZY

ZAPRASZA NA PÓŁKOLONIE LETNIE

–  ZAPISY OD 16 MAJA

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Mariana Turwida w Bydgoszczy z Oddziałami Sportowymi zaprasza do skorzystania z półkolonii, które będą odbywały się w ramach realizacji projektu „Bydgoskie półkolonie 2019”. Szczegółowe informacje na stronie Miasta Bydgoszczy https://www.bydgoszcz.pl/edukacja/bydgoskie-polkolonie-2019/

W Szkole Podstawowej nr 16 realizowane będą następujące turnusy półkolonii:

Turnus 1          24 – 28 czerwca 2019

Turnus 2         1 – 5 lipca 2019

Warunkiem zgłoszenia dziecka na półkolonie jest pobranie karty kwalifikacyjnej oraz oświadczeń (w formie elektronicznej ze strony internetowej lub w formie papierowej
z sekretariatu szkoły) i wypełnienie ich przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przekazanie wypełnionych dokumentów do sekretariatu szkoły w terminie od 16 maja 2019 do 28 maja 2019r. w godzinach 8.00 – 15.00.

W przypadku większej liczby chętnych niż miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń!

Listy uczestników zakwalifikowanych do udziału w półkoloniach zostaną opublikowane 31 maja 2019 r. o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły.

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 60 zł za tygodniowy turnus do dnia 05 czerwca 2019 r. na konto bankowe Zespołu Szkół nr 16. Numer konta zostanie podany do wiadomości wraz z listą osób zakwalifikowanych.

Przelew musi zawierać następujące informację: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Z opłaty za posiłki zwolnieni są rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przedłożeniu stosownego dokumentu (zaświadczenie, umowa, decyzja) upoważniającego dziecko do bezpłatnego korzystania z posiłków w szkole oraz uczniowie, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne.

Listy przyjętych zostaną opublikowane w dniu 10 czerwca 2019r., o godzinie 12.00. w siedzibie szkoły

Zapraszamy do zapisów.  Gwarantujemy moc atrakcji, przyjazną atmosferę i uśmiech.

Załączniki:

*karta kwalifikacyjna,

*oświadczenia,

*zasady postępowania rekrutacyjnego,

*miejsca i terminy.